Nyhedsbrev maj 2019
May 27, 2019
Alle vandværker er pålagt at analysere drikkevandet for hlorothalonil-amidsulfonsyre (forkortet til CTA) senest 1. november 2019. MOSVIG Vandværk har analyseret vandet i vores tre boringer og ved afgang vandværk og IKKE fundet spor af stoffet i drikkevandet. Hvad angår pesticidet N,N-dimenthylsulfamid (også kaldet DMS), som tidligere informeret om, forekommer dette stof desværre stadig i to af vores boringer.
Nyhedsbrev december 2019
December 04, 2019
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
October 08, 2019
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev august 2019
August 22, 2019
MOSVIG Vandværk har forekomst af pesticid N,N-dimethylsulfamid (også benævnt: DMS) i to af vores i alt tre boringer. (...)
- MOSVIG Vandværk

1