Nyhedsbrev
2018 M11 04
Hos en del vandværker landet over, er der fundet indhold af nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler over grænseværdien i nogle drikkevandsboringer, som for nogles vedkommende har betydet, at boringer har måttet lukkes. Grænseværdien er den maksimale koncentration, som drikkevandet må indeholde af et givet produkt fastsat af Miljø- og Fødevareministeriet. Som udgangspunkt må drikkevandet slet ikke indeholde rester fra sprøjtemidler. Udgangspunktet er således en nul-tolerance. MOSVIG Vandværk har, ud over lovpligtige analyser for 39 forskellige pesticider, som vi til dato ikke har fundet spor af i vores drikkevand, foretaget frivillig vandanalyse for yderligere tre aktuelle pesticider.
Nyhedsbrev februar 2020
2020 M02 18
Partnerskabsaftalen. Som nævnt i nyhedsbrev december 2019, har bestyrelsen indgået en partnerskabsaftale med Region SydDanmark og Kolding Kommune. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2019
2019 M12 04
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk