Nyhedsbrev
2018 M11 04
Hos en del vandværker landet over, er der fundet indhold af nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler over grænseværdien i nogle drikkevandsboringer, som for nogles vedkommende har betydet, at boringer har måttet lukkes. Grænseværdien er den maksimale koncentration, som drikkevandet må indeholde af et givet produkt fastsat af Miljø- og Fødevareministeriet. Som udgangspunkt må drikkevandet slet ikke indeholde rester fra sprøjtemidler. Udgangspunktet er således en nul-tolerance. MOSVIG Vandværk har, ud over lovpligtige analyser for 39 forskellige pesticider, som vi til dato ikke har fundet spor af i vores drikkevand, foretaget frivillig vandanalyse for yderligere tre aktuelle pesticider.
Nyhedsbrev oktober 2022
2022 M10 31
Læs mere om:- ejendomme med indv. måler- ny kasserer- vinterlukning af huset (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev september 2022
2022 M09 30
Læs mere om: (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev Juni 2022
2022 M06 13
Læs mere om: (...)
- MOSVIG Vandværk